1023/2017

Helsingfors den 19 december 2017

Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar i ärenden som gäller utsökningsbesvär

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 11 kap. 2 § 2 mom. i utsökningsbalken (705/2007), sådant det lyder i lag 864/2017:

1 §

I ärenden som gäller utsökningsbesvär är domkretsarna för de tingsrätter som avses i 11 kap. 2 § 2 mom. i utsökningsbalken följande:

1) Ålands tingsrätts domkrets omfattar Ålands tingsrätts domkrets,

2) Helsingfors tingsrätts domkrets omfattar Helsingfors tingsrätts domkrets,

3) Västra Nylands tingsrätts domkrets omfattar Västra Nylands och Östra Nylands tingsrätters domkretsar,

4) Uleåborgs tingsrätts domkrets omfattar Kajanalands, Lapplands och Uleåborgs tingsrätters domkretsar,

5) Birkalands tingsrätts domkrets omfattar Birkalands och Egentliga Tavastlands tingsrätters domkretsar,

6) Österbottens tingsrätts domkrets omfattar Mellersta Finlands, Satakunta, Södra Österbottens och Österbottens tingsrätters domkretsar,

7) Norra Savolax tingsrätts domkrets omfattar Norra Karelens, Norra Savolax och Södra Savolax tingsrätters domkretsar,

8) Päijänne-Tavastlands tingsrätts domkrets omfattar Kymmenedalens, Päijänne-Tavastlands och Södra Karelens tingsrätters domkretsar,

9) Egentliga Finlands tingsrätts domkrets omfattar Egentliga Finlands tingsrätts domkrets.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar i ärenden som gäller utsökningsbesvär (340/2013).

Helsingfors den 19 december 2017

Justitieminister
Antti Häkkänen

Regeringssekreterare
Jennimari Huovinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.