1002/2017

Helsingfors den 20 december 2017

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 20 och 24 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar hos fisk, kräftdjur och blötdjur

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar hos fisk, kräftdjur och blötdjur (1009/2013) 20 och 24 § som följer:

20 §
Förbud mot att förflytta vattenlevande djur och deras könsceller från restriktionszonen

Transport av levande vattenbruksdjur som tillhör mottagliga arter eller som tillhör vektorarter eller könsceller från sådana vattenbruksdjur från restriktionszonen ska förbjudas genom ett beslut enligt 34 § i lagen om djursjukdomar.

Förbudet som avses i 1 mom. ska komma att gälla även transport av vattenlevande djur som tillhör mottagliga arter eller som tillhör vektorarter och könsceller från sådana djur och som är avsedda att flyttas till ett annat habitat.

24 §
Frisläppningsförbud och andra förbud mot att förflytta vattenlevande djur och deras könsceller

Transport av levande vattenbruksdjur som tillhör mottagliga arter eller som tillhör vektorarter eller könsceller från sådana vattenbruksdjur inom eller till restriktionszonen, eller frisläppning av sådana djur eller könsceller inom restriktionszonen, ska förbjudas genom ett beslut enligt 34 § i lagen om djursjukdomar, om förbudet är nödvändigt för att förhindra spridningen av sjukdomen eller för att utrota den.

Förbudet som avses i 1 mom. ska komma att gälla även transport av vattenlevande djur som tillhör mottagliga arter eller som tillhör vektorarter och könsceller från sådana djur och som är avsedda att flyttas till ett annat habitat, om förbudet är nödvändigt för att förhindra spridningen av sjukdomen eller för att utrota den.


Denna förordning träder i kraft den 22 december 2017.

Helsingfors den 20 december 2017

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Kajsa Hakulin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.