959/2017

Helsingfors den 19 december 2017

Lag om ändring av 5 och 8 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016) 5 § 2 mom. och 8 § som följer:

5 §
Månadsavgift för småbarnspedagogik på heltid

Avgiftsprocenterna och inkomstgränserna är

Familjens storlek, personer Inkomstgräns, euro/månad Högsta avgiftsprocent
2 2 050 10,70
3 2 646 10,70
4 3 003 10,70
5 3 361 10,70
6 3 718 10,70

8 §
Bestämmande av avgifter för syskon

Om fler än ett barn i samma familj deltar i kommunal småbarnspedagogik, kan klientavgiften för det yngsta barnet i småbarnspedagogik på heltid bestämmas enligt 5 §. För nästa barn i åldersordningen i småbarnspedagogik på heltid kan en avgift bestämmas som är högst 50 procent av avgiften för det yngsta barnet. För varje följande barn får avgiften vara högst 20 procent av avgiften för det yngsta barnet. Avgiften för andra barn än det yngsta barnet i familjen ska bestämmas utifrån den kalkylerade avgiften för småbarnspedagogik på heltid för det yngsta barnet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 115/2017
KuUB 14/2017
RSv 147/2017

Helsingfors den 19 december 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Undervisningsminister
Sanni Grahn-Laasonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.