954/2017

Helsingfors den 19 december 2017

Lag om ändring av 12 § i lagen om skatteredovisning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om skatteredovisning (532/1998) 12 §, sådan den lyder i lag 655/2015, som följer:

12 §
Skattetagargruppernas utdelning

Samfundsskatten fördelas så att statens utdelning är 68,65 procent och kommunernas utdelning 31,35 procent.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 112/2017
FiUB 19/2017
RSv 161/2017

Helsingfors den 19 december 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.