950/2017

Helsingfors den 19 december 2017

Lag om ändring av 16 § i lagen om Försvarshögskolan

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Försvarshögskolan (1121/2008) 16 § 3 mom. 3 punkten och

fogas till 16 § 3 mom. en ny 3 a-punkt som följer:

16 §
Behörighet för studier som leder till högskoleexamen samt de tilläggskrav som ska ställas på studier som leder till officerstjänst

Av den som antas för studier som leder till en officerstjänst krävs dessutom att personen


3) till sitt hälsotillstånd är lämplig när det gäller att på behörigt sätt fullgöra uppgifter vid försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet,

3 a) på det sätt som försvarsmaktens eller gränsbevakningsväsendets arbetsuppgifter förutsätter är oförvitlig och inte har sådana bindningar som kan äventyra en behörig och oberoende skötsel av arbetsuppgifterna och också annars är tillförlitlig,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 70/2017
FvUB 23/2017
RSv 122/2017

Helsingfors den 19 december 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.