926/2017

Helsingfors den 14 december 2017

Lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006) en ny 46 b § som följer:

46 b §
Anmälan om tillbud

Arbetsgivaren ska utan dröjsmål göra en anmälan till arbetarskyddsmyndigheten om alla tillbud och olyckor som kan ha lett till utsläpp i miljön av ett sådant biologiskt agens som kan orsaka allvarliga infektioner eller allvarliga sjukdomar hos människor.

Av anmälan ska det framgå

1) när och var olyckan eller tillbudet inträffade,

2) uppgifter om arbetsgivaren,

3) uppgift om vilket biologiskt agens som eventuellt har släppts ut i miljön,

4) uppgifter om anmälaren.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 94/2017
AjUB 8/2017
RSv 91/2017

Helsingfors den 14 december 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.