912/2017

Helsingfors den 14 december 2017

Lag om ändring av 1 kap. 8 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 1 kap. 8 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), sådan paragrafen lyder i lag 1654/2015, ett nytt 4 mom. som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

8 a §
Rätt till förmåner på basis av boende, Europeiska unionens lagstiftning eller överenskommelser som är bindande för Finland

Säsongsarbetare som avses i lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning (907/2017) har inte rätt till arbetslöshetsförmåner enligt denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 80/2017
FvUB 19/2017
RSv 125/2017

Helsingfors den 14 december 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.