897/2017

Helsingfors den 14 december 2017

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 5 och 7 § i banskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om temporär ändring av 5 och 7 § i banskattelagen (1215/2014) ikraftträdandebestämmelsen som följer:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015 och gäller till och med den 31 december 2018.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 119/2017
KoUB 18/2017
RSv 95/2017

Helsingfors den 14 december 2017

Republikens president
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.