855/2017

Helsingfors den 8 december 2017

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (1143/2014) punkterna 1, 2.1, 3, 5.2 och 6 i bilaga 1 samt bilaga 2, av dem punkten 1 i bilaga 1 sådan den lyder i förordning 642/2017, punkterna 3, 5.2 och 6 i bilaga 1 samt bilaga 2 sådana de lyder i förordning 1423/2016, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018 och den tillämpas första gången på pensionskassornas försäkringstekniska beräkningar för år 2018. Punkten 3 i bilaga 2 tillämpas dock första gången på pensionskassornas försäkringstekniska beräkningar för år 2017. Punkten 6 i bilaga 2 tillämpas första gången på pensionskassornas försäkringstekniska beräkningar för år 2016.

Helsingfors den 8 december 2017

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Konsultativ tjänsteman
Pirjo Moilanen

Bilagor 1 och 2: Ändring av beräkningsgrunderna för pensionskassorna för kostnadsfördelning enligt lagen om pension för arbetstagare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.