854/2017

Helsingfors den 8 december 2017

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (1144/2014) punkterna 1, 2.1, 3, 4.2.2, 5.1 och 7 i bilaga 1 samt bilaga 2, av dem punkten 1 i bilaga 1 sådan den lyder i förordning 641/2017, punkterna 3, 4.2.2, 5.1 och 7 i bilaga 1 samt bilaga 2 sådana de lyder i förordning 1422/2016, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018 och den tillämpas första gången på pensionsstiftelsernas försäkringstekniska beräkningar för år 2018. Punkten 7 i bilaga 1 och punkten 4 i bilaga 2 tillämpas dock första gången på pensionsstiftelsernas försäkringstekniska beräkningar för år 2017. Punkten 7 i bilaga 2 tillämpas första gången på pensionsstiftelsernas försäkringstekniska beräkningar för år 2016.

Helsingfors den 8 december 2017

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Konsultativ tjänsteman
Pirjo Moilanen

Bilaga 1 och 2: Ändring av beräkningsgrunderna för pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.