Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

840/2017

Helsingfors den 23 november 2017

Undervisnings- och kulturministeriets meddelande om vissa indexjusterade klientavgifter inom småbarnspedagogik

Undervisnings- och kulturministeriet meddelar med stöd av 13 § i lagen om småbarnspedagogik (36/1973), sådan den lyder i lag 909/2012, och med stöd av 16 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016), som följer:

1. De med allmänt inkomstnivåindex justerade inkomstgränserna som ska användas vid bestämmandet av klientavgifterna för småbarnspedagogik och som avses i 5 § 2 mom. i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken är från och med den 1 augusti 2018 följande:

Familjens storlek, personer Inkomstgräns euro/mån.
2 2 102
3 2 713
4 3 080
5 3 447
6 3 813

2. Den med allmänt inkomstnivåindex justerade höjningen av den inkomstgräns som ska användas vid bestämmandet av avgiften för familjer bestående av fler än sex personer och som avses i 5 § 3 mom. i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken är för varje följande minderårigt barn i familjen 142 euro från och med den 1 augusti 2018.

3. Den med undervisningsväsendets prisindex justerade avgiften som tas ut för småbarnspedagogik på heltid som avses i 7 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogik är högst 289 euro och den lägsta avgiften som tas ut är 27 euro per månad från och med den 1 augusti 2018.

4. Den med undervisningsväsendets prisindex justerade avgiften för småbarnspedagogik som tas ut för nästa barn efter det yngsta barnet i åldersordningen och som avses i 8 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken är högst 145 euro per månad från och med den 1 augusti 2018.

5. Eurobeloppen som nämns i detta meddelande tas i bruk den 1 augusti 2018 förutsatt att riksdagen godkänner inkomstgränserna, avgiftsprocenten samt avgifterna som tas ut för syskon som föreslås i regeringens proposition RP 115/2017 rd.

Helsingfors den 23 november 2017

Undervisningsminister
Sanni Grahn-Laasonen

Regeringsråd
Anne-Marie Brisson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.