830/2017

Helsingfors den 30 november 2017

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om häktning

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om häktning (549/2015) 10 § och

ändras 11 § som följer:

11 §
Sysselsättningspenning och brukspenning

Till en häktad betalas en brukspenning på 1,60 euro för varje dag i fängelse. På bestämmande av sysselsättningspenningen för en häktad tillämpas bestämmelserna om sysselsättningspenning i statsrådets förordning om fängelse.

Till en häktad som ankommit till fängelset kan brukspenning för 14 dagar betalas på förhand för nödvändiga anskaffningar.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

Helsingfors den 30 november 2017

Justitieminister
Antti Häkkänen

Regeringssekreterare
Juho Martikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.