803/2017

Helsingfors den 1 december 2017

Lag om ändring av 17 kap. 37 § i rättegångsbalken

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i rättegångsbalken 17 kap. 37 § 4 mom., sådant det lyder i lag 732/2015, och

ändras 17 kap. 37 § 3 mom., sådant det lyder i lag 732/2015, som följer:

17 kap.

Om bevisning

37 §

Innan ett beslut om dömande till kombinationsstraff enligt 2 c kap. 11 § i strafflagen fattas, ska den åtalade åläggas att genomgå sinnesundersökning. Domstolen ska samtidigt begära ett utlåtande om huruvida den åtalade ska anses vara synnerligen farlig för någon annans liv, hälsa eller frihet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 268/2016
GrUU 10/2017
LaUB 9/2017
RSv 104/2017

Helsingfors den 1 december 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Antti Häkkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.