789/2017

Helsingfors den 30 november 2017

Statsrådets förordning om upphävande av vissa bestämmelser i markanvändnings- och byggförordningen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs i markanvändnings- och byggförordningen (895/1999) 51, 52 och 54 §, av dem 52 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 437/2005.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 6 december 2017.

Helsingfors den 30 november 2017

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Lagstiftningsråd
Kirsi Martinkauppi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.