785/2017

Helsingfors den 30 november 2017

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om Nationella centret för utbildningsutvärdering

I enlighet med statsrådets beslut

upphävsi statsrådets förordning om Nationella centret för utbildningsutvärdering (1317/2013) 3 och 4 §, av dem 4 § sådan den lyder i förordning 1117/2015, samt

ändras 9 § som följer:

9 §
Arvoden

Arvodena till medlemmarna i utvärderingsrådet samt medlemmar i sektioner och delegationer bestäms av Utbildningsstyrelsen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

Helsingfors den 30 november 2017

Undervisningsminister
Sanni Grahn-Laasonen

Lagstiftningsråd
Eerikki Nurmi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.