781/2017

Helsingfors den 28 november 2017

Finansministeriets förordning om förfallodagar för kvarskatt för skatteår 2017 och om betalning av förskottsåterbäringar samt om förfallodagar för fastighetsskatten för 2018

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 23 § 1 mom. och 36 § 1 mom. i lagen om skatteuppbörd (769/2016) samt av 28 § i fastighetsskattelagen (654/1992), av dem den sistnämnda bestämmelsen sådan den lyder i lag 786/2016:

1 §
Förfallodagar för kvarskatt

Den första raten av kvarskatten för stats-, kommunal- och kyrkoskatt, rundradioskatt för personer samt försäkrads sjukförsäkringspremie som debiteras för skatteåret 2017 ska betalas senast den 3 december 2018 och den andra raten senast den 1 februari 2019.

2 §
Tidpunkten för betalning av förskottsåterbäringar

Betalningen av förskottsåterbäringar som betalats till för högt belopp för skatteår 2017 inleds den 11 december 2018. De förskottsåterbäringar som betalas direkt till mottagarens bankkonto på en bank som erbjuder betalningsrörelsetjänster i Finland betalas i en rat den 11 december 2018. De förskottsåterbäringar som betalas som betalningsanvisning betalas från och med den 19 december 2018.

3 §
Förfallodagar för fastighetsskatt

Den första raten av fastighetsskatten för 2018 ska betalas senast den 3 september 2018 och den andra raten senast den 15 oktober 2018.

4 §
Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den 4 december 2017.

Förordningen tillämpas på kvarskatt och på förskottsåterbäringar för skatteåret 2017 för andra än sådana samfund som avses i 3 § i inkomstskattelagen (1535/1992) och sådana samfällda förmåner som avses i 5 § i nämnda lag. Förordningen tillämpas fastighetsskatten för 2018.

Helsingfors den 28 november 2017

Finansminister
Petteri Orpo

Konsultativ tjänsteman
Merja Taipalus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.