752/2017

Helsingfors den 17 november 2017

Lag om upphävande av 31 b § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 31 b § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden (590/2013), sådan paragrafen lyder i lag 649/2014.

2 §

Denna lag träder i kraft den 15 januari 2018.

RP 269/2016
LaUB 8/2017
RSv 88/2017

Helsingfors den 17 november 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Antti Häkkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.