740/2017

Helsingfors den 2 november 2017

Inrikesministeriets förordning om ändring av 8 § i och bilagan till inrikesministeriets förordning om avgifter för Gränsbevakningsväsendets prestationer

I enlighet med inrikesministeriets beslut

ändras i inrikesministeriets förordning om avgifter för Gränsbevakningsväsendets prestationer (258/2016) 8 § och bilagan till förordningen som följer:


8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2016 och gäller till utgången av 2019.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

Helsingfors den 2 november 2017

Inrikesminister
Paula Risikko

Överinspektör för gränsbevakningsfrågor
Pertti Normia

Bilaga 1

AVGIFTSTABELL

BESLUT Euro (€)

Utövande av rätten till insyn enligt 26 § i personuppgiftslagen (523/1999) fler än en gång om året av samma person 68
Annat beslut som meddelas på ansökan 33

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.