739/2017

Helsingfors den 9 november 2017

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om påvisande av att förpackningar, tankar och bulkcontainrar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven samt om besiktningsorgan som utför uppgifter i anslutning till detta

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om påvisande av att förpackningar, tankar och bulkcontainrar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven samt om besiktningsorgan som utför uppgifter i anslutning till detta (124/2015) 2 § 7 punkten, sådan den lyder i förordning 778/2015, som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


7) bulkcontainer ett behållarsystem som är avsett för väg- och järnvägstransporter samt för transporter på öppna havet i enlighet med IMDG-koden av fasta ämnen i direkt kontakt med behållarsystemet,Denna förordning träder i kraft den 15 november 2017.

Helsingfors den 9 november 2017

Kommunikationsminister
Anne Berner

Konsultativ tjänsteman
Mari Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.