728/2017

Helsingfors den 2 november 2017

Lag om ändring av 96 § i fordonslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 96 § i fordonslagen (1090/2002), sådan paragrafen lyder i lag 992/2016, ett nytt 5 mom. som följer:

96 §
Fordonsförseelse

Vid en fordonsförseelse ska eftergift ske i fråga om anmälan, förundersökning, åtal och straff, om sådan tilläggsskatt som avses i 47 a § i fordonsskattelagen (1281/2003) kan påföras för samma gärning. Myndigheten ska då göra en anmälan om användningen av fordonet till Trafiksäkerhetsverket.


Denna lag träder i kraft den 1 december 2017.

RP 81/2017
FiUB 7/2017
RSv 101/2017

Helsingfors den 2 november 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.