716/2017

Helsingfors den 31 oktober 2017

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av vissa förordningar, föreskrifter och beslut i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § i lagen om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik JSM:s föreskrifts- samling nr utfärdad träder i kraft
JSM:s förordning om upphävande av vissa förordningar, föreskrifter och beslut i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling 14/17 2.11.2017 8.11.2017

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets registreringskontor, (Regeringsgatan 3 A, Helsingfors) PB 30, 00023 Statsrådet, telefon 0295 16 2200.

Helsingfors den 31 oktober 2017

Avdelningschef
Minna-Mari Kaila

Äldre regeringssekreterare
Jukka Ränkimies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.