703/2017

Helsingfors den 26 oktober 2017

Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om skatteuppbörd

I enlighet med finansministeriets beslut

upphävs i finansministeriets förordning om skatteuppbörd (1363/2016) 4 § 3 mom.,

ändras 6 § och

fogas till förordningen en ny 5 a § som följer:

5 a §
Framflyttande av förfallodag

Om förfallodagen för någon annan skatt än fastighetsskatt, överlåtelseskatt eller mervärdesskatt, på vilken en särskild ordning enligt 12 a kap. i mervärdesskattelagen (1501/1993) tillämpas, inte är bankdag, är förfallodagen den därpå följande första bankdagen.

6 §
Utbetalning av skatteåterbäring

Skatteåterbäringar till samfund som avses i 3 § i inkomstskattelagen (1535/1992) och till samfällda förmåner som avses i 5 § i den lagen betalas den sjunde dagen i den andra månad som följer på den månad under vilken den skattskyldiges beskattning har slutförts. Skatteåterbäringen anses vara betald den dag då den har debiterats Skatteförvaltningens konto.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 2017.

Förordningens 5 a § tillämpas vid inkomstbeskattningen av andra skattskyldiga än samfund och samfällda förmåner från och med den 1 november 2018.

Helsingfors den 26 oktober 2017

Finansminister
Petteri Orpo

Överinspektör
Henna Ritari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.