691/2017

Helsingfors den 12 oktober 2017

Statsrådets förordning om ändring av konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

De i Cavtat den 4 juni 2004 antagna ändringarna i konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (FördrS 67/1997) träder i kraft den 23 oktober 2017 enligt vad som har avtalats.

Republikens president har godkänt ändringarna i konventionen den 31 januari 2014. Godkännandeinstrumentet har deponerats hos Förenta nationernas generalsekreterare den 19 februari 2014.

2 §

Bestämmelserna i ändringarna av konventionen ska gälla som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 23 oktober 2017.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 81/2017)�

Helsingfors den 12 oktober 2017

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Regeringssekreterare Charlotta
von Troil

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.