687/2017

Helsingfors den 11 oktober 2017

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 3 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för förebyggande av spridning av afrikansk svinpest mellan frigående vildsvin och husdjur

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för förebyggande av spridning av afrikansk svinpest mellan frigående vildsvin och husdjur (401/2017) 3 § som följer:

3 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2018. Förordningens 2 § träder dock i kraft den 1 augusti 2017.

Bestämmelserna i 1 § tillämpas inom landskapet Åland dock först från och med den 1 januari 2019.


Denna förordning träder i kraft den 18 oktober 2017.

Helsingfors den 11 oktober 2017

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Äldre regeringssekreterare
Jarno Virta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.