680/2017

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 2 oktober 2017

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om examensstrukturen inom yrkesutbildningen

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen om yrkesutbildning (531/2017):

1 §
Yrkesinriktade examina

Yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina enligt lagen om yrkesutbildning (531/2017) är de examina som föreskrivs i bilagan till denna förordning.

2 §
Principer som används vid bestämning av kompetensområden

Yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina kan omfatta två eller flera kompetensområden om det behövs med tanke på arbetslivet eller överskådligheten i examens uppbyggnad.

Med avvikelse av vad som i 1 mom. föreskrivs om yrkesinriktade grundexamina ska grundexamen inom livsmedelsbranschen innefatta kompetensområdet för mejeribranschen, grundexamen i logistik innefatta kompetensområdet för transportservice, grundexamen inom skogsbranschen innefatta kompetensområdet för körning av skogsmaskiner och grundexamen inom byggbranschen innefatta kompetensområdet för schaktningsmaskintransport.

3 §
Principer som används vid bestämning av examensbenämningar

Yrkesinriktade grundexamina har en examensbenämning eller examensbenämningar. Yrkesexamina och specialyrkesexamina kan ha en examensbenämning eller examensbenämningar.

Examensbenämningen kan vara specifik för examen eller för kompetensområdet. En examen eller ett kompetensområde kan ha flera examensbenämningar.

4 §
Omfattningen av yrkesexamina och specialyrkesexamina i kompetenspoäng

Omfattningen i kompetenspoäng av varje yrkesexamen och specialyrkesexamen som avses i 1 § anges i bilagan till denna förordning.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

Punkterna 6, 10, 22, 31, 39, 41, 43, 45, 48, 50, 54, 60 och 63 i 1 kap., punkterna 1, 8, 16, 20, 43, 74, 87, 92, 113, 148 och 178 i 2 kap. samt punkterna 11, 14, 26, 49, 58, 69 och 89 i 3 kap. i bilagan träder dock i kraft först den 1 augusti 2018.

Punkterna 18, 29, 44, 51, 54, 66, 84, 86, 98, 103, 109, 121, 125, 131, 132, 139, 143, 156, 159, 161, 167, 170, 176 och 199 i 2 kap. samt punkterna 1, 13, 15, 21, 24, 31–33, 42, 65, 66, 76, 78, 81, 90, 91, 95, 100–102, 114, 117, 119, 125 och 129 i 3 kap. i bilagan träder dock i kraft först den 1 januari 2019.

Punkterna 5, 7, 11–13, 15–17, 19, 21, 30, 34, 36, 40, 42, 49, 55, 59, 61 och 62 i 1 kap., punkterna 7, 9, 11–13, 15, 21, 26, 40–42, 45, 53, 75, 76, 81–83, 88, 91, 100, 107, 124, 133, 136, 140, 152, 153, 158, 184, 186, 187, 193 och 198 i 2 kap. samt punkterna 12, 34, 37, 38, 41, 59, 70, 71, 87, 88, 107, 115, 133, 138 och 146 i 3 kap. i bilagan gäller till och med den 31 juli 2018.

Punkterna 2, 4–6, 10, 14, 19, 23–25, 28, 30–34, 36–38, 47–50, 52, 55–59, 61–65, 67–70, 72, 73, 79, 80, 85, 89, 90, 94, 95, 99, 101, 102, 104, 106, 110–112, 114, 115, 117–120, 123, 129, 130, 134, 137, 138, 141, 142, 145–147, 149–151, 154, 155, 157, 162–166, 168, 169, 175, 177, 179–183, 185, 189–192, 194–197 och 200 i 2 kap. samt punkterna 2–10, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 28–30, 35, 36, 39, 40, 43–48, 50–52, 54–57, 61–63, 67, 68, 72, 75, 77, 79, 82, 84–86, 92, 94, 97–99, 103–106, 108, 109, 111–113, 116, 120–124, 131, 134–136, 139, 141, 143–145, 147 och 149 i 3 kap. i bilagan gäller till och med den 31 december 2018.

Examina enligt de bestämmelser som gällde när denna förordning träder i kraft kan avläggas till och med den 31 december 2021.

Helsingfors den 2 oktober 2017

Undervisningsminister
Sanni Grahn-Laasonen

Regeringssekreterare
Antti Randell

Bilaga

YRKESINRIKTADE EXAMINA

1 kap.

Yrkesinriktade grundexamina
1) Grundexamen inom bilbranschen
2) Grundexamen inom livsmedelsbranschen
3) Grundexamen i tandteknik
4) Grundexamen inom hästhushållning
5) Grundexamen inom hårbranschen
6) Grundexamen inom hår- och skönhetsbranschen
7) Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen
8) Grundexamen inom gruvbranschen
9) Grundexamen i fiskeri
10) Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning
11) Grundexamen inom skönhetsbranschen
12) Grundexamen i ur- och mikromekanik
13) Grundexamen inom fastighetsservice
14) Grundexamen i maskin- och produktionsteknik
15) Grundexamen i hemarbets- och rengöringsservice
16) Grundexamen i visuell framställning
17) Grundexamen inom hantverk och konstindustri
18) Grundexamen inom laboratoriebranschen
19) Grundexamen i barn- och familjearbete
20) Grundexamen i flygplansmekanik
21) Grundexamen inom företagsekonomi
22) Grundexamen i affärsverksamhet
23) Grundexamen i idrott
24) Grundexamen i logistik
25) Grundexamen i natur och miljö
26) Grundexamen inom läkemedelsbranschen
27) Grundexamen inom lantmäteribranschen
28) Grundexamen inom lantbruksbranschen
29) Grundexamen inom turismbranschen
30) Grundexamen inom mediebranschen
31) Grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning
32) Grundexamen i sjöfart
33) Grundexamen inom skogsbranschen
34) Grundexamen i plast- och gummiteknik
35) Grundexamen i musik
36) Grundexamen i ungdoms- och fritidsinstruktion
37) Grundexamen inom ytbehandlingsbranschen
38) Grundexamen inom processindustrin
39) Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen
40) Grundexamen inom träbranschen
41) Grundexamen inom trädgårdsbranschen
42) Grundexamen i trädgårdsskötsel
43) Grundexamen inom träindustrin
44) Grundexamen inom byggnadsbranschen
45) Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen
46) Grundexamen inom cirkusbranschen
47) Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen
48) Grundexamen inom el- och automationsbranschen
49) Grundexamen inom el- och automationsteknik
50) Grundexamen inom konstindustrin
51) Grundexamen i husteknik
52) Grundexamen i dans
53) Grundexamen i teknisk planering
54) Grundexamen inom textil- och modebranschen
55) Grundexamen inom textil- och beklädnadsbranschen
56) Grundexamen i datateknik och datakommunikationsteknik
57) Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik
58) Grundexamen inom säkerhetsbranschen
59) Grundexamen i båtbyggnad
60) Grundexamen inom båtbyggnadsbranschen
61) Grundexamen inom tapetsering och inredning
62) Grundexamen i teckenspråkshandledning
63) Grundexamen i instrumentvård

2 kap.

Yrkesexamina Omfattning i kompetenspoäng

1) Yrkesexamen inom fordonsbranschen 150
2) Yrkesexamen för fordonskranförare
3) Yrkesexamen för yrkesdykare 150
4) Yrkesexamen för arborist
5) Yrkesexamen för vapensmedsgesäll
6) Yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen
7) Yrkesexamen för kontakttolk
8) Yrkesexamen i kontakttolkning 150
9) Yrkesexamen i arbetsledning inom bil- och transportbranschen
10) Yrkesexamen för automationsmontör
11) Yrkesexamen för karosseri- och bilplåtsmekaniker
12) Yrkesexamen för billackerare
13) Yrkesexamen för bilförsäljare
14) Yrkesexamen inom bioenergibranschen
15) Yrkesexamen för livsmedelsförädlare
16) Yrkesexamen i livsmedelsförädling 120
17) Yrkesexamen inom livsmedelsindustrin 120
18) Yrkesexamen i djurskötsel 150
19) Yrkesexamen för djurskötare
20) Yrkesexamen inom energibranschen 150
21) Yrkesexamen för vildmarks- och naturguide
22) Yrkesexamen i föreställnings- och teaterteknik 150
23) Yrkesexamen inom finansbranschen
24) Yrkesexamen för florist
25) Yrkesexamen för skötare av golfbana
26) Yrkesexamen för personbilsmekaniker
27) Yrkesexamen inom hästhushållning 150
28) Yrkesexamen för massör
29) Yrkesexamen i massage 150
30) Yrkesexamen för hissmontör
31) Yrkesexamen inom hårbranschen
32) Yrkesexamen för hotellreceptionist
33) Yrkesexamen för ventilationsmontör
34) Yrkesexamen för rengörare av ventilationssystem
35) Yrkesexamen i fastighetsförvaltning 150
36) Yrkesexamen inom skobranschen
37) Yrkesexamen i fotvård
38) Yrkesexamen inom ädelmetallbranschen
39) Yrkesexamen inom gruvbranschen 150
40) Yrkesexamen för fiskförädlare
41) Yrkesexamen för fiskodlare
42) Yrkesexamen för fiskeguide
43) Yrkesexamen i fiskeri 150
44) Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning 150
45) Yrkesexamen för fjärrvärmemontör
46) Yrkesexamen i omsorgsarbete för utvecklingsstörda 150
47) Yrkesexamen i fastighetsförmedling
48) Yrkesexamen i gipsning
49) Yrkesexamen för bokbindare
50) Yrkesexamen för installatör av säkerhetsanordningar i spårbunden trafik
51) Yrkesexamen inom stenbranschen 150
52) Yrkesexamen för stenarbetare
53) Yrkesexamen för konditor
54) Yrkesexamen i maskinmontering och underhåll 150
55) Yrkesexamen för maskinmontör
56) Yrkesexamen för verkstadsmekaniker
57) Yrkesexamen för korrosionsskyddsmålare
58) Yrkesexamen för installatör av hushållsmaskiner
59) Yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet
60) Yrkesexamen inom transportbranschen 150
61) Yrkesexamen för förgyllare
62) Yrkesexamen inom gummibranschen
63) Yrkesexamen inom underhåll
64) Yrkesexamen för kylmontör
65) Yrkesexamen för hantverkare
66) Yrkesexamen inom laboratorie- och mätningsbranschen 150
67) Yrkesexamen inom skeppsbyggnadsbranschen
68) Yrkesexamen i glaskeramik
69) Yrkesexamen för glasblåsargesäll
70) Yrkesexamen för specialhandledare av barn och ungdom
71) Yrkesexamen i lasthantering 150
72) Yrkesexamen för golvläggare
73) Yrkesexamen inom väsk- och läderbranschen
74) Yrkesexamen inom bageribranschen 150
75) Yrkesexamen inom bageriindustrin
76) Yrkesexamen för bagare
77) Yrkesexamen i flygplatsservice 150
78) Yrkesexamen i flygplansmekanik 150
79) Yrkesexamen inom plåtslagar- och svetsningsbranschen
80) Yrkesexamen inom skivbranschen
81) Yrkesexamen för köttförädlare
82) Yrkesexamen i köttkontroll
83) Yrkesexamen inom köttindustrin
84) Yrkesexamen i affärsverksamhet 150
85) Yrkesexamen i idrott
86) Yrkesexamen i idrott och träning 150
87) Yrkesexamen i skötsel av idrottsanläggningar 150
88) Yrkesexamen för idrottsanläggningsföreståndare
89) Yrkesexamen för låssmed
90) Yrkesexamen inom naturvetenskaplig konservering
91) Yrkesexamen inom branschen för naturprodukter
92) Yrkesexamen inom naturbranschen 150
93) Yrkesexamen i arbete som teamledare 150
94) Yrkesexamen för värmeanläggningsinstallatör
95) Yrkesexamen för målare
96) Yrkesexamen inom lantmäteribranschen 150
97) Yrkesexamen inom markanläggningsbranschen 150
98) Yrkesexamen inom lantbruksbranschen 150
99) Yrkesexamen för lantbruksmaskinmontör
100) Yrkesexamen för mjölkförädlare
101) Yrkesexamen inom marknadsföringskommunikation
102) Yrkesexamen i programtjänster för turister
103) Yrkesexamen i turismservice 150
104) Yrkesexamen för guide
105) Yrkesexamen inom mediebranschen 150
106) Yrkesexamen för biodlare
107) Yrkesexamen inom meijeriindustrin
108) Yrkesexamen i sjöfart 150
109) Yrkesexamen inom skogsbranschen 150
110) Yrkesexamen för skogsmaskinsmontör
111) Yrkesexamen för skogsmaskinsförare
112) Yrkesexamen för företagare inom skogsbruk
113) Yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård 150
114) Yrkesexamen för mätare och kalibrerare
115) Yrkesexamen för plastmekaniker
116) Yrkesexamen i musikproduktion 150
117) Yrkesexamen i försäljning
118) Yrkesexamen för läderberedare
119) Yrkesexamen för sotare
120) Yrkesexamen för obduktionspreparator
121) Yrkesexamen i guideservice 120
122) Yrkesexamen i servicelogistik 150
123) Yrkesexamen för familjedagvårdare
124) Yrkesexamen för småmaskinsinstallatör
125) Yrkesexamen inom ytbehandlingsbranschen 150
126) Yrkesexamen inom renhushållning 150
127) Yrkesexamen inom processindustrin 150
128) Yrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen 150
129) Yrkesexamen för rörmontör
130) Yrkesexamen inom träbranschen
131) Yrkesexamen inom trädgårdsbranschen 150
132) Yrkesexamen inom träindustrin 150
133) Yrkesexamen i arbete bland missbrukare
134) Yrkesexamen för byggnadsplåtslagare
135) Yrkesexamen inom branschen för byggnadsprodukter 150
136) Yrkesexamen för tungmaterielsmekaniker
137) Yrkesexamen i underhåll av järnvägsmateriel
138) Yrkesexamen för restaurangkock
139) Yrkesexamen i kundservice på restaurang 120
140) Yrkesexamen inom däckbranschen
141) Yrkesexamen för restaureringsgesäll
142) Yrkesexamen för instruktör i romkultur
143) Yrkesexamen i matservice 150
144) Yrkesexamen för sameslöjdsgesäll 150
145) Yrkesexamen inom sågbranschen
146) Yrkesexamen för seminolog
147) Yrkesexamen för smedsgesäll
148) Yrkesexamen i församlings- och begravningsservice 150
149) Yrkesexamen för sekreterare
150) Yrkesexamen inom inredningsbranschen
151) Yrkesexamen för instrumentbyggargesäll
152) Yrkesexamen för kyrkvaktmästare
153) Yrkesexamen för planeringsassistent
154) Yrkesexamen för kock i storhushåll
155) Yrkesexamen för elmontör
156) Yrkesexamen inom el- och automationsbranschen 150
157) Yrkesexamen inom elindustrin
158) Yrkesexamen för elnätsmontör
159) Yrkesexamen inom konstindustrin 150
160) Yrkesexamen inom husbyggnadsbranschen 150
161) Yrkesexamen i husteknik 150
162) Yrkesexamen i ekonomiförvaltning
163) Yrkesexamen för servitör
164) Yrkesexamen för teknisk isolerare
165) Yrkesexamen inom textilbranschen
166) Yrkesexamen i textilvård
167) Yrkesexamen inom textil- och modebranschen 150
168) Yrkesexamen för industriytbehandlare
169) Yrkesexamen för rörmontör inom industrin
170) Yrkesexamen inom hälsovårdsbranschen 150
171) Yrkesexamen i informations- och bibliotekstjänst 150
172) Yrkesexamen i datateknik och datakommunikationsteknik 150
173) Yrkesexamen i informations- och kommunikationsteknik 150
174) Yrkesexamen inom tullbranschen 150
175) Yrkesexamen för skötsel av och omsorg om produktionsdjur
176) Yrkesexamen i produktionsteknik 150
177) Yrkesexamen för körsnär
178) Yrkesexamen inom säkerhetsbranschen 150
179) Yrkesexamen för vindkraftsmontör
180) Yrkesexamen för verktygstillverkare
181) Yrkesexamen inom utrikeshandeln
182) Yrkesexamen inom beklädnadsbranschen
183) Yrkesexamen för tränare
184) Yrkesexamen för fotograf
185) Yrkesexamen för framställare av gjutmodeller
186) Yrkesexamen för reservdelsförsäljare
187) Yrkesexamen för väktare
188) Yrkesexamen inom båtbyggnadsbranschen 150
189) Yrkesexamen för tapetserare
190) Yrkesexamen inom vattenförsörjning
191) Yrkesexamen för grönsektorn
192) Yrkesexamen i gröninredning
193) Yrkesexamen inom vinproduktion
194) Yrkesexamen för odlare
195) Yrkesexamen för odlingsträdgårdsmästare
196) Yrkesexamen för expeditionsvakt
197) Yrkesexamen för instrumentskötare
198) Yrkesexamen för operatör vid kraftverk
199) Yrkesexamen inom miljöbranschen 150
200) Yrkesexamen i miljövård
201) Yrkesexamen för företagare 150
3 kap.
Specialyrkesexamina
1) Specialyrkesexamen inom fordonsbranschen 180
2) Specialyrkesexamen för vapensmedsmästare
3) Specialyrkesexamen för försäljare inom bilbranschen
4) Specialyrkesexamen för arbetsledning inom bilbranschen
5) Specialyrkesexamen för karosseri- och bilplåtsmästare
6) Specialyrkesexamen för billackerarmästare
7) Specialyrkesexamen för automationsövermontör
8) Specialyrkesexamen för bilmekaniker
9) Specialyrkesexamen för barmästare
10) Specialyrkesexamen för dietkock
11) Specialyrkesexamen inom livsmedelsbranschen 180
12) Specialyrkesexamen i livsmedelsteknik
13) Specialyrkesexamen i djurskötsel 180
14) Specialyrkesexamen inom energibranschen 180
15) Specialyrkesexamen i tjänster för specialkost 160
16) Specialyrkesexamen i föreställnings- och teaterteknik 180
17) Specialyrkesexamen för floristmästare
18) Specialyrkesexamen för golfbanemästare
19) Specialyrkesexamen inom hästhushållning 180
20) Specialyrkesexamen för massör
21) Specialyrkesexamen i massage 180
22) Specialyrkesexamen för svetsarmästare
23) Specialyrkesexamen inom hårbranschen
24) Specialyrkesexamen inom hår- och skönhetsbranschen 180
25) Specialyrkesexamen för ventilationsmontör
26) Specialyrkesexamen i immobilisationsvård 180
27) Specialyrkesexamen i fastighetsförvaltning 180
28) Specialyrkesexamen inom skobranschen
29) Specialyrkesexamen för ädelmetallbranschen
30) Specialyrkesexamen i ledarskap
31) Specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning 180
32) Specialyrkesexamen i fiskeri 180
33) Specialyrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning 180
34) Specialyrkesexamen för fjärrvärmeövermontör
35) Specialyrkesexamen inom skönhetsbranschen
36) Specialyrkesexamen för föreståndare inom handeln
37) Specialyrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda
38) Specialyrkesexamen för gipsningsmästare
39) Specialyrkesexamen för bokbindarmästare
40) Specialyrkesexamen för skötare av försöksdjur
41) Specialyrkesexamen för konditormästare
42) Specialyrkesexamen i maskinmontering och underhåll 180
43) Specialyrkesexamen för maskinmontörsmästare
44) Specialyrkesexamen för verkstadsmästare
45) Specialyrkesexamen för maskinbokbindarmästare
46) Specialyrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet
47) Specialyrkesexamen för förgyllare
48) Specialyrkesexamen inom underhåll
49) Specialyrkesexamen i rehabiliterings-, stöd- och handledningstjänster 180
50) Specialyrkesexamen för kylmästare
51) Specialyrkesexamen för hantverkarmästare
52) Specialyrkesexamen inom skeppsbyggnadsbranschen
53) Specialyrkesexamen för fartygselmästare 180
54) Specialyrkesexamen för glasblåsarmästare
55) Specialyrkesexamen i lasthantering
56) Specialyrkesexamen för golvmästare
57) Specialyrkesexamen för väsk- och lädermästare
58) Specialyrkesexamen inom bageribranschen 180
59) Specialyrkesexamen för bagarmästare
60) Specialyrkesexamen i flygplansmekanik 180
61) Specialyrkesexamen för skivmästare
62) Specialyrkesexamen för plåtarbetsmästare
63) Specialyrkesexamen för trafikförman
64) Specialyrkesexamen för trafiklärare 180
65) Specialyrkesexamen i affärsverksamhet 180
66) Specialyrkesexamen i skötsel av idrottsanläggningar 180
67) Specialyrkesexamen för idrottsanläggningsmästare
68) Specialyrkesexamen för låssmedsmästare
69) Specialyrkesexamen inom naturbranschen 180
70) Specialyrkesexamen inom branschen för naturprodukter
71) Specialyrkesexamen för kartläggare av naturen
72) Specialyrkesexamen för målarmästare
73) Specialyrkesexamen inom markanläggningsbranschen 180
74) Specialyrkesexamen i utveckling av landsbygden 180
75) Specialyrkesexamen i vattenhushållning på landsbygden
76) Specialyrkesexamen inom lantbruksbranschen 180
77) Specialyrkesexamen för föreståndare inom inkvarterings- och kosthållsbranschen
78) Specialyrkesexamen i chefskap inom inkvarterings- och kosthållsbranschen 180
79) Specialyrkesexamen inom marknadsföringskommunikation
80) Specialyrkesexamen inom mediebranschen 180
81) Specialyrkesexamen inom skogsbranschen 180
82) Specialyrkesexamen för skogsmästare
83) Specialyrkesexamen inom skogsbranschen 180
84) Specialyrkesexamen i plastteknik
85) Specialyrkesexamen för läderberedarmästare
86) Specialyrkesexamen för sotarmästare
87) Specialyrkesexamen för synrehabiliteringshandledare
88) Specialyrkesexamen för rättstolk
89) Specialyrkesexamen i rättstolkning 180
90) Specialyrkesexamen i servicelogistik 180
91) Specialyrkesexamen inom ytbehandlingsbranschen 180
92) Specialyrkesexamen för ytbehandlingsmästare
93) Specialyrkesexamen inom processindustrin 180
94) Specialyrkesexamen för tolk för talhandikappade
95) Specialyrkesexamen i tolkning för talskadade 180
96) Specialyrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen 180
97) Specialyrkesexamen för rörmontör
98) Specialyrkesexamen inom träbranschen
99) Specialyrkesexamen i virkesdrivning
100) Specialyrkesexamen inom trädgårdsbranschen 180
101) Specialyrkesexamen inom träindustrin 180
102) Specialyrkesexamen i arbetsledning inom byggnadsbranschen 180
103) Specialyrkesexamen för arbetsplatschef inom byggnadsbranschen
104) Specialyrkesexamen för byggnadsplåtslagarmästare
105) Specialyrkesexamen i byggproduktion
106) Specialyrkesexamen för restaureringsmästare
107) Specialyrkesexamen för viltmästare
108) Specialyrkesexamen för instruktör i romkultur
109) Specialyrkesexamen för matmästare
110) Specialyrkesexamen för sameslöjdsmästare 180
111) Specialyrkesexamen för sågmästare
112) Specialyrkesexamen för smedsmästare
113) Specialyrkesexamen för instrumentbyggarmästare
114) Specialyrkesexamen inom el- och automationsbranschen 180
115) Specialyrkesexamen inom elnätsbranschen
116) Specialyrkesexamen för elövermontör
117) Specialyrkesexamen inom konstindustrin 180
118) Specialyrkesexamen inom husbyggnadsbranschen 180
119) Specialyrkesexamen i husteknik 180
120) Specialyrkesexamen i ekonomi- och personalförvaltning
121) Specialyrkesexamen för farmarmästare
122) Specialyrkesexamen i teknik
123) Specialyrkesexamen inom textilbranschen
124) Specialyrkesexamen i textilvård
125) Specialyrkesexamen inom textil- och modebranschen 180
126) Specialyrkesexamen i arbetsledning inom industrin 180
127) Specialyrkesexamen i datateknik och datakommunikationsteknik 180
128) Specialyrkesexamen i informations- och kommunikationsteknik 180
129) Specialyrkesexamen i produktionsteknik 180
130) Specialyrkesexamen i produktutvecklingsarbete 180
131) Specialyrkesexamen för körsnärsmästare
132) Specialyrkesexamen för säkerhetsvakt 180
133) Specialyrkesexamen i arbetslivsträning
134) Specialyrkesexamen för verktygsmästare
135) Specialyrkesexamen inom utrikeshandeln
136) Specialyrkesexamen inom beklädnadsbranschen
137) Specialyrkesexamen i träning 180
138) Specialyrkesexamen för fotograf
139) Specialyrkesexamen för gjutmodellmästare
140) Specialyrkesexamen i äldreomsorg 180
141) Specialyrkesexamen inom lagerbranschen
142) Specialyrkesexamen inom båtbyggnadsbranschen 180
143) Specialyrkesexamen för tapetserarmästare
144) Specialyrkesexamen för informationsförmedling och logistiska tjänster
145) Specialyrkesexamen för grönsektorn
146) Specialyrkesexamen för kraftverksbranschen
147) Specialyrkesexamen för instrumentskötare
148) Specialyrkesexamen inom miljöbranschen 180
149) Specialyrkesexamen i företagsledning
150) Specialyrkesexamen för företagsrådgivare 180

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.