672/2017

Helsingfors den 5 oktober 2017

Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Förenade Arabemiraten om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet

I enlighet med statrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Förenade Arabemiraten om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden (1063/2016), som följer:

1 §

Det i Abu Dhabi den 27 mars 2016 mellan Republiken Finlands regering och Förenade Arabemiratens regering ingångna avtalet om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden är i kraft från och med den 10 februari 2017 så som därom har överenskommits.

Avtalet har godkänts av riksdagen den 15 november 2016 och av republikens president den 9 december 2016. Noterna om dess godkännande har utväxlats den 11 januari 2017.

2 §

De bestämmelser i avtalet som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft såsom förordning.

3 §

Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Förenade Arabemiraten om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden (1063/2016) träder i kraft den 13 oktober 2017. Ålands lagting har gett sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 13 oktober 2017.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 79/2017)�

Helsingfors den 5 oktober 2017

Finansminister
Petteri Orpo

Konsultativ tjänsteman
Anders Colliander

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.