664/2017

Helsingfors den 5 oktober 2017

Skatteförvaltningens beslut om slutförande av beskattningen av andra skattskyldiga än samfund och samfällda förmåner för skatteår 2016

Skatteförvaltningen har med stöd av 49 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), sådant det lyder i lagen 520/2010, beslutat:

1 §

Beskattningen för år 2016 av andra skattskyldiga än samfund som avses i 3 § och samfällda förmåner som avses i 5 § inkomstskattelagen slutförs den 31 oktober 2017.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 16 oktober 2017.

Helsingfors den 5 oktober 2017

Vid förhinder för generaldirektören överdirektör
Arto Pirinen

Ledande sakkunnig
Mia Keskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.