655/2017

Helsingfors den 26 september 2017

Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets arbetsordning

I enlighet med utrikesministeriets beslut

ändras i arbetsordningen för utrikesministeriet (550/2008) 21 och 33 §, sådana de lyder i förordning 513/2014, som följer:

21 §
Utvecklingspolitiska avdelningens organisation

Vid utvecklingspolitiska avdelningen finns följande enheter:

1) enheten för utvecklingspolitik,

2) enheten för sektorpolitik,

3) enheten för det civila samhället,

4) enheten för utvecklingsfinansiering och den privata sektorn,

5) enheten för humanitärt bistånd och humanitär biståndspolitik,

6) förvaltnings- och rättsenheten för utvecklingssamarbete, och

7) enheten för hållbar utveckling och klimatpolitik.

33 §
Utvecklingspolitiska avdelningens uppgifter

Till den utvecklingspolitiska avdelningens uppgifter hör:

1) Finlands internationella utvecklingspolitik, utvecklingssamarbete och utvecklingsfinansiering samt samordning av hållbar utveckling (Agenda 2030) och klimatpolitik i utrikesförvaltningen,

2) helhetsplanering och uppföljning av utvecklingssamarbetet, verksamhets- och ekonomiplanering, beredning av budgeten, ekonomiförvaltning samt statistikföring och rapportering,

3) övervakning, utveckling och rådgivning när det gäller utvecklingssamarbetets kvalitet, utvecklingsforskning och högskolesamarbete,

4) utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete inom EU och OECD,

5) utvecklingssamarbetet bland det civila samhällets aktörer, stöd till internationella frivilligorganisationer till den del de inte hör till någon annan verksamhetsenhet,

6) Finnfund, investeringsstödet för utvecklingsländer (PIF), räntestödspolitik och affärspartnerskapsprogram samt vissa andra instrument inom den privata samarbetssektorn,

7) FN:s utvecklingsfrågor, FN:s operativa utvecklingsprogram och utvecklingsfonder,

8) de utvecklingspolitiska dimensionerna i handels- och utvecklingsärenden samt handelsfrämjande utvecklingssamarbete,

9) institut för utvecklingsfinansiering, finansinvesteringar utvecklingsländernas skuldfrågor och innovativa finansieringsmekanismer,

10) hållbar utveckling och internationell miljöpolitik, inklusive finansiering,

11) humanitärt bistånd och relaterade globalpolitiska och EU-politiska frågor,

12) planering och styrning av biträdande expertverksamhet, och

13) juridisk rådgivning i anknytning till planering och genomförande av utvecklingspolitiken och utvecklingssamarbetet, lagberedning som hänför sig till avdelningens uppgifter och verkställighetssamordning av kategoriplanen för utvecklingssamarbetsprojekt.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2017.

Helsingfors den 26 september 2017

Utrikesminister
Timo Soini

Administrationsdirektör
Ari Rouhe

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.