647/2017

Helsingfors den 14 september 2017

Miljöministeriets förordning om naturskyddsområden i Östra Lappland

I enlighet med miljöministeriets beslut

föreskrivs med stöd av 17 § 1 mom. i naturvårdslagen (1096/1996), sådan paragrafen lyder i lag 58/2011:

1 §
Naturskyddsområdenas syfte

För att skydda representativa lundar och de växt- och organismarter som är typiska för dem samt med tanke på undervisning och forskning inrättas i Östra Lappland de områden som anges i 2 § som sådana övriga naturskyddsområden som avses i 17 § i naturvårdslagen (1096/1996).

2 §
Läge och gränser

Naturskyddsområden är följande statsägda områden, vilkas gränser har märkts ut med en röd linje på de kartor som utgör bilagor:

1) Härkkivaara naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 7 hektar (bilaga 1) i Kemijärvi kommun,

2) Akanvaara naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 1 hektar (bilaga 2) i Pelkosenniemi kommun,

3) Kalkkivaara naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 5 hektar (bilaga 3) i Pelkosenniemi kommun,

4) Peurahaara naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 45 hektar (bilaga 4) i Salla kommun,

5) Arajoki naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 4 hektar (bilaga 5) i Savukoski kommun,

6) Keskilompolo naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 17 hektar (bilaga 6) i Sodankylä kommun.

7) Kyläselkä naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 27 hektar (bilaga 7) i Sodankylä kommun.

3 §
Fridlysningsbestämmelser

De fridlysningsbestämmelser som ska tillämpas på naturskyddsområden som inrättats genom denna förordning finns i 17 a § i naturvårdslagen.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2017.

Helsingfors den 14 september 2017

Bostads, energi- och miljöministeriet
Kimmo Tiilikainen

Miljöråd
Markus Tarasti

Kartbilagor

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.