607/2017

Helsingfors den 7 september 2017

Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om jord- och skogsbruksministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om jord- och skogsbruksministeriet (1267/2014) 6 §, sådan den lyder i förordning 576/2017, som följer:

6 §
Behörighetsvillkor för tjänsterna

Behörighetsvillkoren är

1) för konsultativ tjänsteman, råd, kommunikationsdirektör, dataadministrationsdirektör, forskningsdirektör och direktör för internationella frågor som inte är enhetschefer högre högskoleexamen och god förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde,

2) för lagstiftningsråd och regeringsråd den behörighet som föreskrivs i 43 § 1 mom. 4 punkten i reglementet för statsrådet (262/2003) samt för lagstiftningsråd dessutom god förtrogenhet med lagberedningsuppgifter.


Denna förordning träder i kraft den 12 september 2017.

Helsingfors den 7 september 2017

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Toni Tuomainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.