593/2017

Helsingfors den 24 augusti 2017

Statsrådets förordning om sättande i kraft av 2002 års protokoll till 1974 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet, en lag om ändring av sjölagen och lagen om ändring av 24 § i lagen om paketresor

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 2002 års protokoll till 1974 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods (248/2017), ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av sjölagen (249/2017) och ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av 24 § i lagen om paketresor (250/2017):

1 §

Det i London den 1 november 2002 upprättade protokollet till 1974 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods träder i kraft den 5 september 2017 så som därom överenskommits.

Protokollet har godkänts av riksdagen den 13 mars 2017 och av republikens president den 5 maj 2017. Godkännandeinstrumentet har deponerats hos Internationella sjöfartsorganisationens generalsekreterare den 5 juni 2017.

2 §

De bestämmelser i protokollet som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

3 §

Följande lagar träder i kraft den 5 september 2017:

1) lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 2002 års protokoll till 1974 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods (248/2017),

2) lag om ändring av sjölagen (249/2017),

3) lag om ändring av 24 § i lagen om paketresor (250/2017).

4 §

Denna förordning träder i kraft den 5 september 2017.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 70/2017)

Helsingfors den 24 augusti 2017

Kommunikationsminister
Anne Berner

Regeringsråd
Tiina Ranne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.