580/2017

Helsingfors den 25 augusti 2017

Lag om ändring av 1 § i lagen om gräsrotsfinansiering

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om gräsrotsfinansiering (734/2016) 1 § 2 mom. som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Det som i denna lag föreskrivs om förmedlare av gräsrotsfinansiering tillämpas, med undantag för 3–9 §, 10 § 4 mom. och 17 §, också på sådana kreditinstitut, betalningsinstitut, värdepappersföretag och AIF-förvaltare som förmedlar gräsrotsfinansiering.Denna lag träder i kraft den 1 september 2017.

RP 48/2017
EkUB 12/2017
RSv 85/2017

Helsingfors den 25 augusti 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.