514/2017

Helsingfors den 11 juli 2017

Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av överenskommelsen med Förenade Republiken Tanzanias regering om finländskt stöd till utvecklingsprogram som gäller reformering av Tanzanias statsekonimiförvaltning

I enlighet med utrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 3 a § i lagen om utrikesförvaltningen (204/2000):

1 §

Det i Dar es Salaam den 22 juni 2017 ingångna avtalet mellan Republiken Finlands regering och Förenade Republiken Tanzanias regering om ändring av överenskommelsen om finländskt stöd till utvecklingsprogram som gäller reformering av Tanzanias statsekonomiförvaltning träder i kraft den 22 juli 2017 så som därom har överenskommits.

2 §

Bestämmelserna i avtalet är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 22 juli 2017.

(Avtalet är tillgängligt i utrikesministeriets föreskriftssamling www.finlex.fi. Utrikesministeriet ger också närmare information om det på finska och svenska)
(Avtalet är tillgängligt i utrikesministeriets föreskriftssamling www.finlex.fi. Utrikesministeriet ger också närmare information om det på finska och svenska)

Helsingfors den 11 juli 2017

Utrikesminister
Timo Soini

Vikarierande enhetschef
Vuokko Jutila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.