500/2017

Helsingfors den 7 juli 2017

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om debitering av en avgift som tas ut hos Veikkaus Ab

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 52 § 3 mom. i lotterilagen (1047/2001):

1 §
Debitering

Den avgift som avses i 52 § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001) tas ut enligt betalningsperioder i efterskott. Betalningsperioderna är januari-juni och juli-december.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2017.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets förordning om ersättning för kostnaderna för uppföljningen av och forskningen kring spelberoende (381/2002).

Helsingfors den 7 juli 2017

Familje- och omsorgsminister
Juha Rehula

Direktör
Kari Paaso

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.