498/2017

Helsingfors den 5 juli 2017

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 1 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för ersättning för läkar- och tandläkarutbildning år 2017

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för ersättning för läkar- och tandläkarutbildning år 2017 (279/2017) 1 § som följer:

1 §
Utbildning vid universitetssjukhus

Den ersättning för kostnader för läkar- och tandläkarutbildning som betalas till en samkommun som är huvudman för ett universitetssjukhus uppgår till 48 750 euro för en enhet beräknad enligt det sammanlagda medeltalet av antalet medicine licentiatexamina och odontologie licentiatexamina och antalet nya studerande.

Ersättningen för varje utexaminerad specialistläkare och specialisttandläkare uppgår till 48 750 euro.

Om ett universitetssjukhus ger utbildning inom ett utbildningsprogram som leder till specialistläkarexamen inom idrottsmedicin, hälsovård, företagshälsovård och allmänmedicin eller utbildning inom ett utbildningsprogram som leder till specialisttandläkarexamen inom hälsovård betalas till den samkommun som är huvudman för sjukhuset 900 euro i ersättning per utbildningsmånad enligt ett utbildningsprogram som universitetet har godkänt, för varje läkare eller tandläkare som deltagit i utbildningen.

När ett universitet för specialiseringsutbildning för tandläkare anlitar ett universitetssjukhus för vilket en sådan samkommun är huvudman inom vars område det finns ett universitet vid vilket specialisttandläkarexamen enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning om specialistläkarutbildning och specialisttandläkarutbildning samt om särskild allmänläkarutbildning (56/2015) inte har kunnat avläggas före den 1 januari 2013, ska, till den samkommun som är huvudman för det universitetssjukhus som ger utbildningen, för varje tandläkare som deltagit i utbildningen, betalas 900 euro i ersättning per utbildningsmånad enligt ett utbildningsprogram som universitetet har godkänt. En förutsättning är att utbildningen har inletts före den 1 januari 2013.


Denna förordning träder i kraft den 7 juli 2017.

Helsingfors den 5 juli 2017

Familje- och omsorgsminister
Juha Rehula

Regeringsråd
Pekka Järvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.