487/2017

Helsingfors den 28 juni 2017

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med statsrådets beslut

fogas till statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1766/2009) en ny 1 b § som följer:

1 b §
Viktkoefficienter för särskilda utbildningsuppgifter

Antalet studerande i en särskild utbildningsuppgift viktas med följande koefficienter:

1) utbildning som är inriktad på avläggande av International Baccalaureate-examen 0,22,

2) utbildning med betoning på motion eller idrott, bildkonst, musik, dans 0,15,

3) övrig utbildning 0,05.

Vid beslut om höjning på basis av en riksomfattande utvecklingsuppgift som ingår i den särskilda utbildningsuppgiften beaktas

1) utvecklingsuppgiftens omfattning,

2) utvecklingsuppgiftens genomslagskraft,

3) de yrkesmässiga och ekonomiska resurser som riktats till utvecklingsuppgiften,

4) utvecklingsuppgiftens nationella och internationella betydelse,

5) andra omständigheter som är betydelsefulla med tanke på att stödja det riksomfattande utvecklandet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 28 juni 2017

Undervisningsminister
Sanni Grahn-Laasonen

Regeringsråd
Janne Öberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.