460/2017

Helsingfors den 28 juni 2017

Lag om ändring av lotterilagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lotterilagen (1047/2001) 64 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1286/2016, och

ändras 14 a § 3 mom., sådant det lyder i lag 1286/2016, som följer:

14 a §
Åldergränsen för penningspel samt kundkontroll

Bestämmelser om de åtgärder för kundkontroll som hänför sig till förhindrande och avslöjande av penningtvätt och av finansiering av terrorism finns i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017).


Denna lag träder i kraft den 3 juli 2017.

RP 228/2016
FvUB 8/2017
RSv 57/2017

Helsingfors den 28 juni 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.