443/2017

Helsingfors den 28 juni 2017

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om statsbudgeten

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om statsbudgeten (1053/2016) ett nytt 7 mom. som följer:


På avgångsåldern för en tjänsteman som på grund av de föreskrifter som avses i 3 mom. övergår med uppgifterna från gränsbevakningsväsendets tjänst till ett tjänsteförhållande vid det ämbetsverk eller den inrättning som ansvarar för de centraliserade ekonomiförvaltningsuppgifterna tillämpas vad som föreskrivs om avgångsåldern i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning (577/2005), och på avgångsåldern för en tjänsteman som övergår från försvarsmaktens tjänst tillämpas vad som föreskrivs om avgångsåldern i lagen om försvarsmakten (551/2007).


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2017.

RP 49/2017
FiUB 2/2017
RSv 58/2017

Helsingfors den 28 juni 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.