397/2017

Helsingfors den 20 juni 2017

Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets arbetsordning

I enlighet med inrikesministeriets beslut

fogas till inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets arbetsordning (1078/2013) en ny 4 a § som följer:

4 a §
Operativa samarbetsgruppen

Operativa samarbetsgruppen (samarbetsgruppen) behandlar den nationella lägesbilden, viktiga aktuella frågor, riskbedömning och riskhantering samt riktlinjer för verksamheten när det gäller allmän ordning och säkerhet, migration, räddningsväsendet och gränssäkerheten samt den beredskap som är förknippad med dessa (operativ lägesbild av den inre säkerheten).

Samarbetsgruppen behandlar och samordnar inom inrikesministeriets ansvarsområde de åtgärder, den beredskap och den beredskapsplanering som behövs enligt den operativa lägesbilden av den inre säkerheten.

Samarbetsgruppen främjar upprätthållandet och utvecklingen av myndigheternas funktionsförmåga utifrån det aktuella läget och på lång sikt. Samarbetsgruppen fungerar vid behov som ett samarbetsorgan som sammankallas för ett särskilt ändamål.

Samarbetsgruppen kan också behandla andra ärenden som ordföranden bestämmer.

Ordförande för samarbetsgruppen är kanslichefen. Till samarbetsgruppen hör avdelningscheferna för förvaltnings- och utvecklingsavdelningen, gränsbevakningsavdelningen, räddningsavdelningen, polisavdelningen och migrationsavdelningen, chefen för gränsbevakningsväsendet, informationsdirektören och chefen för ministeriets enhet för internationella frågor som medlemmar. Till samarbetsgruppen hör vidare polisöverdirektören för Polisstyrelsen, chefen för skyddspolisen, chefen för centralkriminalpolisen och Migrationsverkets överdirektör. Sekretariatet för samarbetsgruppen utses av ordföranden. Ministerns specialmedarbetare har rätt att närvara vid samarbetsgruppens möten. I samarbetsgruppens möten kan vid behov delta också andra personer som ordföranden utser.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

Helsingfors den 20 juni 2017

Inrikesminister
Paula Risikko

Regeringsråd
Johanna Hakala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.