391/2017

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 16 juni 2017

Lag om ändring av 41 § i lagen om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsföretag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsföretag (335/2007) 41 § som följer:

41 §
Uppsägningsskydd för företrädare för arbetstagarna

I fråga om uppsägningsskyddet för de företrädare för arbetstagarna som avses i denna lag gäller vad som i 7 kap. 10 § i arbetsavtalslagen (55/2001) föreskrivs om uppsägningsskydd för förtroendemän och förtroendeombud och vad som i 8 kap. 9 § i lagen om sjöarbetsavtal (756/2011) föreskrivs om uppsägningsskydd för förtroendemän.

Uppsägningsskyddet för en företrädare för arbetstagarna som valts i någon annan medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet bestäms enligt den nationella lagstiftningen i staten i fråga.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2017.

RP 35/2017
AjUB 5/2017
RSv 43/2017

Helsingfors den 16 juni 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.