382/2017

Helsingfors den 15 juni 2017

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilaga 1 i kommunikationsministeriets förordning om Trafiksäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning om Trafiksäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer (1585/2015) bilaga 1, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017, dock så att ändringarna i punkt 1 som gäller körkort och tillstånd för personer i prestationsgruppen körrätter och examina träder i kraft den 17 augusti 2017 och gäller till och med den 31 december 2017.

För prestationer som hänför sig till ärenden som anhängiggjorts före denna förordnings ikraftträdande tas avgift ut i enlighet med de bestämmelser som gällde vid anhängiggörandet.

Helsingfors den 15 juni 2017

Kommunikationsminister
Anne Berner

Överinspektör
Pirjo Karttunen

Bilaga 1: KMf om ändring av bilaga 1 i kommunikationsministeriets förordning om Trafiksäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.