377/2017

Helsingfors den 16 juni 2017

Lag om ändring av 35 § i renskötsellagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i renskötsellagen (848/1990) 35 § 3 mom. som följer:

35 §
Skadeståndsansvar

Bestämmelser om ersättning för skador som renar har orsakat utanför renskötselområdet i andra fall än de som avses i 1 mom. finns i skadeståndslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

RP 7/2017
JsUB 5/2017
RSv 32/2017

Helsingfors den 16 juni 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.