346/2017

Helsingfors den 15 juni 2017

Statsrådets förordning om fastställande av beloppet av förvärvsinkomst för en skadelidande som inte hade fyllt 18 år när skadan inträffade

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 5 kap. 2 b § 2 mom. i skadeståndslagen (412/1974), sådant det lyder i lag 509/2004:

1 §

Beloppet av den förvärvsinkomst som avses i 5 kap. 2 b § 1 mom. 1–3 punkten i skadeståndslagen (412/1974) är

1) 8 070 euro per år när den skadelidande fyllt 18 år,

2) 37 700 euro per år när den skadelidande fyllt 23 år,

3) 47 770 euro per år när den skadelidande fyllt 35 år.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 16 juni 2017.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om fastställande av beloppet av förvärvsinkomst för en skadelidande som inte hade fyllt 18 år när skadan inträffade (430/2016).

På ersättning som bestäms för inkomstförlust före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 15 juni 2017

Justitieminister
Antti Häkkänen

Lagstiftningsråd
Laura Määttänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.