305/2017

Helsingfors den 24 maj 2017

Lag om temporär ändring av 5 kap. 2 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt 5 kap. 2 § 3 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) som följer:

5 kap.

Arbetskraftsutbildning

2 §
Att anskaffa studier som leder till högskoleexamen i form av arbetskraftsutbildning

Oberoende av bestämmelserna i 1 och 2 mom. kan det för en enskild kund som har en examen på institutnivå eller en examen på motsvarande nivå som avlagts utomlands anskaffas studier som leder till högskoleexamen inom samma bransch. Dessutom kan det för en enskild kund som har en högskoleexamen anskaffas studier som leder till en ny högskoleexamen, om högskolan på basis av kundens tidigare examen godkänner denne för en sådan utbildning som riktas till en specifik målgrupp och i fråga om vilken högskolan har bestämt de sökandes behörighet separat, och om högskolan uppskattar att avläggandet av examen tar högst 24 månader.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2017 och är i kraft till utgången av 2017.

Denna lag tillämpas på sådana för en enskild kund med en högskoleexamen anskaffade studier som leder till högskoleexamen och som påbörjas senast den 31 december 2017 och slutförs senast den 31 december 2019.

RP 19/2017
AjUB 3/2017
RSv 30/2017

Helsingfors den 24 maj 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.