303/2017

Helsingfors den 24 maj 2017

Lag om ändring av 2 § i lagen om domstolsavgifter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om domstolsavgifter (1455/2015) 2 § 6 mom. som följer:

2 §
Rättegångsavgiftens storlek

För behandling i tingsrätten av tvistemål i förfarandet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande eller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande tas det ut 86 euro i rättegångsavgift. En ansökan om förnyad prövning av en dom jämställs vid tillämpningen av denna lag med en extraordinär ändringsansökan.


Denna lag träder i kraft den 14 juli 2017.

RP 24/2017,
LaUB 5/2017
RSv 33/2017
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2421/2015 (32015R2421); EUT L 341, 24.12.2015, s. 1

Helsingfors den 24 maj 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Antti Häkkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.