292/2017

Helsingfors den 24 maj 2017

Lag om ändring av 3 § i lagen om Keva

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 3 § i lagen om Keva (66/2016) ett nytt 4 mom. som följer:

3 §
Kevas medlemssamfund

Ett yrkeshögskoleaktiebolag som avses i yrkeshögskolelagen (932/2014) och som är medlemssamfund i Keva den 1 april 2017 har rätt att kvarstå som medlemssamfund i Keva till utgången av 2025 oberoende av förändringar i bolagets ägarförhållanden.


Denna lag träder i kraft den 26 maj 2017.

RP 27/2017
KuUB 3/2017
RSv 42/2017

Helsingfors den 24 maj 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Undervisningsminister
Sanni Grahn-Laasonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.