280/2017

Helsingfors den 11 maj 2017

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om anordnande av Veikkaus Ab:s penningspel

I enlighet med statsrådets beslut

fogas till statsrådets förordning om anordnande av Veikkaus Ab:s penningspel (1414/2016) en ny 8 a § som följer:

8 a §
Multinationella tipsspel med delvis gemensamma vinstklasser

Bestämmelserna i 5 och 6 § gäller inte multinationella tipsspel med delvis gemensamma vinstklasser i fråga om de vinstklasser som är gemensamma.

Vinstsummorna i de gemensamma vinstklasserna i multinationella tipsspel med delvis gemensamma vinstklasser avrundas nedåt till närmaste 10 cent och de medel som följaktligen inte betalats ut överförs till spelets multinationella vinstfond.

Om en vinst inte har lyfts inom den tid som anges i 47 § 1 mom. i lotterilagen, ska bolaget överföra enskilda outtagna vinster som uppgår till minst tre miljoner euro till spelets multinationella vinstfond och övriga outtagna vinster till de outbetalda medlen från spelverksamheten.

De medel som samlats i den multinationella vinstfonden och i de outbetalda medlen från spelverksamheten ska användas i bolagets penningspel på det sätt som bolaget bestämmer.


Denna förordning träder i kraft den 18 maj 2017.

Helsingfors den 11 maj 2017

Inrikesminister
Paula Risikko

Konsultativ tjänsteman
Jukka Tukia

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.