219/2017

Helsingfors den 12 april 2017

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets beslut om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets beslut om avslag av ansökningar om stöd för vård av ungskog

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § i lagen om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdad följande beslut:

Beslutets rubrik JSM:s föreskriftssamling nr utfärdat träder i kraft
Jord- och skogs-bruksministeriets be-slut om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets be-slut om avslag av an-sökningar om stöd för vård av ungskog 10/2017 12.4.2017 20.4.2017

Beslutet har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Beslutet kan fås från jord- och skogsbruksministeriets registreringskontor (kirjaamo@mmm.fi) PB 30, 00023 Statsrådet, telefon 0295 16 2200.

Helsingfors den 12 april 2017

Kommunikationsminister
Anne Berner

Forstråd
Marja Hilska-Aaltonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.