195/2017

Helsingfors den 6 april 2017

Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 18 § 1 mom. i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag (176/2017):

1 §

Det i Helsingfors den 30 september 2016 mellan Republiken Finlands regering och Konungariket Norges regering ingångna avtalet om fisket i Tana älvs vattendrag träder i kraft den 1 maj 2017 så som därom har överenskommits.

Avtalet har godkänts av riksdagen den 22 mars 2017 och av republikens president den 24 mars 2017. Noterna om dess godkännande har utväxlats den 31 mars 2017.

2 §

De bestämmelser i avtalet som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

3 §

Lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag (176/2017) träder i kraft den 1 maj 2017.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2017.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 42/2017)

Helsingfors den 6 april 2017

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Lagstiftningsråd
Heidi Aliranta

Bilaga: Översätting till nordsamiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.