194/2017

Helsingfors den 7 april 2017

Finansministeriets förordning om 2017, 2018 och 2019 års jubileumsmynt med temat Självständighetens årtionden

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 1 § 2 mom. i lagen om mynt (216/1998), sådant det lyder i lag 378/2002:

1 §

År 2017 präglas jubileumsmynt med valören 5 euro med temat Självständighetens årtionden och med åren 1917–1939 och åren 1940–1959 som motiv.

År 2018 präglas jubileumsmynt med valören 5 euro med temat Självständighetens årtionden och med åren 1960–1979 och åren 1980–1999 som motiv.

År 2019 präglas ett jubileumsmynt med valören 5 euro med temat Självständighetens årtionden och åren 2000–2017 som motiv.

2 §

Jubileumsmyntens mittparti är av kopparnickel av vars vikt 75 procent är koppar och 25 procent nickel. Ringen som omger mittpartiet är av aluminiumbrons av vars vikt 92 procent är koppar, 6 procent aluminium och 2 procent nickel. Halterna får variera med högst ± 10 promilleenheter.

3 §

Varje jubileumsmynts diameter är 27,25 ± 0,1 millimeter och dess vikt 9,8 ± 0,4 gram.

Högst 5 procent av mynten får till diametern avvika mer än ± 0,1 millimeter.

4 §

Bilderna och inskrifterna på de plana ytorna av jubileumsmynten är placerade så att vardera sidan av mynten är på rätt led då mynten vänds som ett bokblad. Myntens cylinderyta är delvis räfflad.

På myntens teckensida finns myntutformarens släktnamnsinitial S. Ab Myntverket i Finlands logotyp finns på myntens valörsida.

5 §

Teckensidan på jubileumsmyntet för Självständighetens årtionden 1917–1939 framgår av följande beskrivning och bilden nedan.

Till vänster finns två människofigurer, varav den inre siktar mot höger med ett långt vapen. Från mitten högerut står sju människofigurer på rad. I myntets nedre kant finns en bågformad linje bestående av punkter. Årtalet 1917 finns till vänster om den bågformade linjen riktat snett nedåt. Under årtalet 1917 finns en linje. Årtalet 1939 finns till höger om den bågformade linjen riktat snett uppåt. Under årtalet 1939 finns en linje. Upptill i mittpartiet finns texten KANSALAISSOTA. Texten Suomi – Finland finns nedanför texten KANSALAISSOTA till höger. Myntutformarens släktnamnsinitial S finns i myntets högra kant nedanför mittlinjen.

Valörsidan på jubileumsmyntet för Självständighetens årtionden 1917–1939 framgår av följande beskrivning och bilden nedan.

I mitten av myntet höjer sig en tornformad byggnad. Nedtill på myntet finns upp och ned i bågform fritt formulerat texten HELSINKI 1938 HELSINGIN OLYMPIASTADION. I mitten av myntets vänstra kant finns årtalet 2017. Ab Myntverket i Finlands logotyp finns ovanför årtalet. I högra kanten av myntets mittparti finns valörbeteckningen 5 EURO.

6 §

Teckensidan på jubileumsmyntet för Självständighetens årtionden 1940–1959 framgår av följande beskrivning och bilden nedan.

Till vänster i förgrunden finns en människofigur som tittar till höger. I mitten och till höger avbildas små, oregelbundna figurer. Från myntets vänstra kant uppåt till höger sträcker sig ett balkformat objekt. I myntets vänstra kant finns en bågformad linje bestående av punkter. Årtalet 1940 finns ovanför den bågformade linjen riktat snett uppåt. Ovanför årtalet 1940 finns en linje. Årtalet 1959 finns nedanför den bågformade linjen riktat snett nedåt. Under årtalet 1959 finns en linje. Upptill i mittpartiet finns texten SOTALAPSET. Texten Suomi – Finland finns nedanför texten SOTALAPSET till höger. Myntutformarens släktnamnsinitial S finns till höger i myntets nedre kant.

Valörsidan på jubileumsmyntet för Självständighetens årtionden 1940–1959 framgår av följande beskrivning och bilden nedan.

I mitten av myntet finns en rektangel och inuti den små fyrkanter och tvärgående streck. Från rektangelns nedre vänstra hörn mot myntets nedre kant avbildas fyrkanter som växer i storlek samt successivt längre linjer under varandra. I myntets vänstra kant finns i bågform fritt formulerat texten OULU 1954 MERIKOSKEN VOIMALAITOS. I myntets nedre kant finns årtalet 2017. Ab Myntverket i Finlands logotyp finns framför årtalet. I övre kanten av myntets mittparti finns valörbeteckningen 5 EURO.

7 §

Teckensidan på jubileumsmyntet för Självständighetens årtionden 1960–1979 framgår av följande beskrivning och bilden nedan.

Nedtill i mitten av myntet finns en byggnad med sadeltak och en dörröppning på framsidan. I bakgrunden syns olika linjer. I förgrunden syns små oregelbundna figurer. Upptill i myntets vänstra kant finns en halvbåge som bildas av olika långa tvärstreck. Årtalet 1960 finns ovanför bågen riktat snett nedåt. Ovanför årtalet 1960 finns en linje. Årtalet 1979 finns nedanför bågen riktat snett nedåt. Under årtalet 1979 finns en linje. Upptill i mittpartiet finns texten PAKETTIPELTO. Texten Suomi – Finland finns nedanför texten PAKETTIPELTO till höger. Myntutformarens släktnamnsinitial S finns i myntets vänstra kant nedanför mittlinjen.

Valörsidan på jubileumsmyntet för Självständighetens årtionden 1960–1979 framgår av följande beskrivning och bilden nedan.

I mitten av myntet finns en formation bestående av streck i olika riktningar, som sträcker sig till myntets kant nedtill, till vänster och till höger. I myntets övre vänstra kant finns i bågform fritt formulerat texten ESPOO 1966 OTANIEMI TEKNILLINEN KORKEAKOULU. I myntets nedre kant finns årtalet 2018. Ab Myntverket i Finlands logotyp finns framför årtalet. I övre kanten av myntets mittparti finns valörbeteckningen 5 EURO.

8 §

Teckensidan på jubileumsmyntet för Självständighetens årtionden 1980–1999 framgår av följande beskrivning och bilden nedan.

I mitten av myntet finns två människofigurer, varav den vänstra är något högre upp. Ovanför figurerna finns lodräta streck. Texten Ravintola TYÖ finns ovanför figurerna till höger. Upptill i myntets högra kant finns en halvbåge som bildas av olika långa tvärstreck. Årtalet 1980 finns nedanför bågen riktat snett nedåt. Under årtalet 1980 finns en linje. Årtalet 1999 finns ovanför bågen riktat snett nedåt till vänster. Ovanför årtalet 1999 finns en linje. Nedtill i mittpartiet finns texten RAKENNEMUUTOS. Texten Suomi – Finland finns ovanför texten RAKENNEMUUTOS till höger. Myntutformarens släktnamnsinitial S finns i mitten av myntets vänstra kant.

Valörsidan på jubileumsmyntet för Självständighetens årtionden 1980–1999 framgår av följande beskrivning och bilden nedan.

I mitten av myntet finns en figur bestående av bågar med en bågformad linje som korsar figuren. Upptill i myntets högra kant finns i bågform fritt formulerat texten HELSINKI 1995 HUVILA-TELTTA. I myntets nedre kant finns årtalet 2018. Ab Myntverket i Finlands logotyp finns framför årtalet. I övre kanten av myntets mittparti finns valörbeteckningen 5 EURO.

9 §

Teckensidan på jubileumsmyntet för Självständighetens årtionden 2000–2017 framgår av följande beskrivning och bilden nedan.

I mitten till vänster avbildas en människofigur. Bakom människofiguren och i förgrunden finns icke-rätlinjiga tvärgående linjer och små oregelbundna former. I myntets högra kant finns en halvbåge som bildas av olika långa tvärstreck. Årtalet 2000 finns nedanför bågen. Under årtalet 2000 finns en linje. Årtalet 2017 finns ovanför bågen. Ovanför årtalet 2017 finns en linje. Upptill i mittpartiet finns texten GLOBAALI OIKEUDENMUKAISUUS Texten Suomi – Finland finns nedanför texten GLOBAALI OIKEUDENMUKAISUUS till vänster. Myntutformarens släktnamnsinitial S finns i myntets vänstra kant.

Valörsidan på jubileumsmyntet för Självständighetens årtionden 2000-2017 framgår av följande beskrivning och bilden nedan.

I vänstra kanten och i mitten av myntet avbildas en byggnad. I myntets högra kant finns i bågform fritt formulerat texten HELSINKI 2018 KESKUSTAKIRJASTO. I myntets nedre kant finns årtalet 2019. Ab Myntverket i Finlands logotyp finns framför årtalet. I myntets mittparti uppe till höger finns valörbeteckningen 5 EURO.

10 §

En del av jubileumsmynten är specialpräglade, varvid botten är spegelblank och figurens yta matt.

11 §

Denna förordning träder i kraft den 10 april 2017.

Helsingfors den 7 april 2017

Finansminister
Petteri Orpo

Budgetråd
Niko Ijäs

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.